Open Huis-sessie Ruimte voor Lopen

De partners van de City Deal Ruimte voor Lopen zijn de pioniers op het gebied van voetgangersbeleid. Gemeenten, provincies, ministeries en maatschappelijke organisaties experimenteren in projecten en zetten samen lopen op de kaart in stedelijke ontwikkeling. Steeds meer gemeenten hebben ambities om de voetganger ruim baan te geven. Tijdens deze allereerste Open Huis-sessie van Agenda Stad laten we zien hoe we met concrete plannen, pilots en proeftuinen werken aan de ideale voetgangersstad. 

Zie voor meer informatie https://ruimtevoorlopen.nl/2022/06/open-huis-ruimte-voor-lopen-op-5-juli/