Wandelen op Recept Woerden

In het kader van Bewegen op Recept zijn er in de gemeente Woerden diverse wandelgroepen opgezet, onder de titel ‘Wandelen op Recept’. In april 2017 is men vanuit het Gezondheidscentrum Woerden gestart met de eerste wandelgroep. Sindsdien zijn bij 6 van de 9 huisartsenpraktijken wandelgroepen opgestart. Ze vertrekken allen vanaf een vaste locatie en op een vast moment in de week. De groepen worden gecoördineerd door vrijwilligers – deelnemers zelf – en onderhouden contact met elkaar via een app groep. Het Beweegteam Woerden ondersteunt bij de opzet van de groepen en de continuïteit.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
De ervaring van de afgelopen jaren leert dat veel deelnemers zelf, maar ook de huisartsen en praktijkondersteuners van de huisartsen daadwerkelijk vooruitgang zien in de fysieke gezondheid en de sociaal maatschappelijke gezondheid bij de wandelaars en in een aantal gevallen is men ook minder medicijnen gaan gebruiken. Daarmee heeft deelname dus zelfs een economische winst. Het heeft voor de deelnemers een nieuw netwerk opgeleverd en haalt mensen uit de eenzaamheid. Het communiceren met de app stimuleert mensen om naast de wekelijkse loopronde(s) de rest van de week ook actiever te zijn.

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen

Download de inzending