Landelijke Peuter4daagse

Om de kleinsten onder ons al vroeg kennis te laten maken met het plezier van -laagdrempelig- bewegen is de Peuter4daagse geïnitieerd.
De pedagogisch medewerkers van een kinderdagopvang wandelen dagelijks tijdens de opvanguren van de kinderopvang/peuterspeelzaal minimaal een kwartier langs een zelf uitgezette route. Tijdens de Peuter4daagse gaan kinderen t/m 3 jaar dus vier dagen op pad.
Na afloop van deze vier dagen ontvangen de kinderen een vrolijke, officiële medaille en een heus diploma als beloning.

Wat heeft het initiatief teweeg gebracht en bij wie?
Dit jaar hebben ruim 18.000 peuters in Nederland deelgenomen aan de Peuter4daagse. De reacties uit het land, van deelnemende kinderopvangorganisaties, zijn overweldigend. De kinderen zijn enorm enthousiast, er worden echte feestjes gemaakt van het gezamenlijk wandelen en zodoende is het een serieus doch vrolijk week-thema bij de deelnemende kinderopvangorganisaties. De JOGG regisseurs en buurtsportcoaches, die een belangrijke schakel zijn in het proces, tonen veel animo. Met andere woorden: een beweegprogramma met veel potentie!

Aan welke ambitie(s) van Ruimte voor Lopen draagt uw initiatief bij?
Lopen wordt gestimuleerd
Voorbeeld: communicatieprojecten/campagnes, begeleiding of kennisprojecten De omgeving biedt ruimte om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen
Voorbeeld: innovatieve aantrekkelijke en veilige loop/wandelroute voor een specifieke doelgroep Lopen is integraal onderdeel van beleid, ontwerp en/of beheer
Voorbeeld: ontwerpopdracht voor de herinrichting van gebied/openbare ruimte waarbij ook loopactiviteiten worden georganiseerd

Ruimtelijk of maatschappelijk initiatief?
Het maatschappelijke initiatief heeft ervoor gezorgd dat (meer) mensen zijn gaan lopen