Gezocht: gebruikerspanel voor toolbox Lopen Stimuleren 

We zijn op het moment van schrijven bezig met de ontwikkeling van de toolbox Lopen Stimuleren. Een toolbox die inzoomt op hoe je het gedrag zo kunt veranderen/stimuleren dat meer mensen gaan lopen. We willen graag dat deze tool zo goed mogelijk aansluit op wensen en behoeften van de doelgroep. Om die reden zoeken we een aantal mensen dat de toolbox wil testen. 

Ben jij een professional die midden in een buurt werkt, als wijkregisseur, sociaal makelaar of buurtsportcoach? Of heb jij als beleidsexpert gezondheid, sport en mobiliteit in je portefeuille? Dan willen we jou vragen om vanuit je praktijkkennis mee te kijken naar de inhoud en vormgeving van de toolbox. 

Wat verwachten we van het gebruikerspanel voor de toolbox Lopen Stimuleren?

We zoeken verschillende experts die 2 tot 3 keer online willen samenkomen om van gedachten wisselen. En die daarnaast nog op verzoek feedback kunnen geven op de online conceptversies. Dit zal gebeuren in de periode van november 2023 tot april 2024. Doe je mee? Stuur een mail naar Marcel Brosens (projectleider toolbox Lopen Stimuleren). Bij hem kun je ook terecht als je op zoek bent naar meer informatie. 

Over de toolbox Lopen Stimuleren 

De toolbox wordt een apart gedeelte op onze site, www.ruimtevoorlopen. In opdracht van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maken we er een inspirerende plek van waar je kennis en voorbeelden vandaan haalt. Wat erin komt: 

  • Wetenschappelijke kennis over hoe (loop)gedrag tot stand komt;
  • Factoren die lopen stimuleren of juist in de weg staan. Denk dan aan veilige omgeving, sociale norm, ervaren inspanning en ondergrond; 
  • Gedragstechnieken om lopen te stimuleren. Denk aan: haalbare doelen formuleren, sociaal contact mogelijk maken, aansluiten op life events zoals een verhuizing of ouder worden. 
  • Praktijkvoorbeelden uit héél Nederland, waarbij jij kunt helpen om de beste te selecteren. 

Meer info via marcel@metplannen.nl.