Dit zijn de twee sterke winnaars van de LoopAward 2023! 

Op dinsdag 3 oktober maakte Wouter Veldhuis, juryvoorzitter van de LoopAward 2023, de twee winnende initiatieven bekend op het Nationaal Voetgangerscongres. De winnaar in de categorie ‘ruimtelijke initiatieven’ is de KWIEK Beweegroute. In de categorie ‘maatschappelijke initiatieven’ is Envida naar Buiten de winnaar. 

Maar liefst 18 organisaties meldden hun initiatief dit jaar aan bij het platform Ruimte voor Lopen. De jury, bestaande uit Karen van Ruiten (Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid), Bruno Bruins (voormalige minister voor Medische Zorg & Sport, nu adviseur voor de Raad van State) en Wouter Veldhuis (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) nomineerde uit alle inzendingen zes initiatieven, waaruit de twee uiteindelijke winnaars zijn bepaald. 

De genomineerden van maatschappelijke initiatieven waren: Wandelhoofdstad Papendrecht, Envida naar Buiten en WorkWalk. In de categorie ruimtelijk waren dit: Handboek ‘De ontwikkeling van het stedelijk loop- en wandelnetwerk’, De Groene Lopers van de Utrechtse Zusterparken en KWIEK beweegroute. 

Beoordelingscriteria LoopAward 2023

De inzendingen werden vooral beoordeeld op originaliteit, actualiteit en in hoeverre de initiatieven inspirerend werken voor anderen. Daarnaast keek de jury naar vernieuwing, opschaalbaarheid en de combinatie van werving, zorg en privatisering. Het viel de juryleden op dat er dit jaar meer private partijen meededen. Ook vindt de jury het eervol dat sommige partijen jaarlijks hun inbreng insturen.

KWIEK Beweegroute 

De ruimtelijke award ging dit jaar naar de KWIEK Beweegroute. KWIEK realiseert in cocreatie met lokale initiatieven beweegroutes in de buitenruimte voor kwetsbare doelgroepen, waarbij bestaand straatmeubilair wordt ingezet voor diverse oefeningen. Dit moet met name de dagelijkse mobiliteit en autonomie van seniore deelnemers ondersteunen. 

De beweegroutes zijn in elke gemeente te integreren. Tot nu toe heeft KWIEK al tachtig beweegroutes opgeleverd in gemeenten. In de opschaalbaarheid zit de kracht, wat de jury betreft. 

Envida naar Buiten 

De winnaar van de maatschappelijke award is Envida naar Buiten. Zorgorganisatie Envida komt uit het zuiden van het land en startte in 2019 het initiatief Envida naar Buiten, waarbij zorgprofessionals en natuurgidsen met cliënten op pad gingen. De groep bezoekt met een eigen personenbus rolstoel- en rollatortoegankelijke plekken. Inmiddels is het project binnen het dagbestedingsbeleid verankerd en wordt op acht locaties van Envida eens per week twee dagdelen met bewoners gelopen. 

Vanwege de verbinding met zorg en preventie, ziet de jury iets nieuws in dit initiatief ten opzichte van voorgaande jaren. Ook het feit dat het in de organisatie is ingebed, maakt deze winnende inzending erg krachtig. 

De awards 

De LoopAwards bestaan uit een sculptuur gemaakt door Lilian Beentjes. De sculpturen stellen beenderen voor die noodzakelijk zijn voor het lopen. 

Alle inzendingen voor de LoopAward 2023 kun je nalezen op onze site.