Toekomstonderzoek Beweegvriendelijk Zuid-Holland: tips voor meer beweging 

Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden voor actieve mobiliteit: veel voorzieningen zijn dichtbij en er ligt al veel infrastructuur. Toch beweegt de helft van de inwoners te weinig. Hoe kun je hen aanzetten tot meer beweging? Daarover bogen het Mulier Instituut, Molster Stedenbouw en het Kennisplatform CROW zich in het Toekomstonderzoek Beweegvriendelijk Zuid-Holland.  

Het provinciale beweegnetwerk moet aantrekkelijker en veiliger, zo concludeerden de Gedeputeerde Staten. Daarom stemden zij op 30 in met het Toekomstonderzoek Beweegvriendelijk Zuid-Holland. In dit onderzoek wordt gekeken naar maatregelen die de provincie kan nemen om mensen die auto uit te krijgen, zodat ze meer bewegen. Eén van de hoofdconclusies is dat investeringen in het loop- en fietsnetwerk relatief hoge winst opleveren voor de gezondheid van inwoners en voor de maatschappij. 

Belangrijke rol voor lopen

Lopen krijgt een belangrijke plek toebedeeld in het Toekomstonderzoek Beweegvriendelijk Zuid-Holland. In alle 5 aanbevelingen komt deze manier van verplaatsen terug. En eentje gaat er specifiek over: 4, neem lopen op in het beleid. “Lopen is laagdrempelig. Investeren in betere mogelijkheden voor lopen kan zeer kosteneffectief helpen om mensen meer te laten bewegen. Meer ruimte voor lopen draagt bovendien bij aan andere beleidsdoelen, zoals verdichting, vergroening en verduurzaming van de leefomgeving.”

Benieuwd naar alle aanbevelingen? Bekijk de flyer. En lees ‘Beweegvriendelijk Zuid-Holland binnen ieders bereik’ op de site van provincie Zuid-Holland voor alle achtergrondinformatie.