Lopen op de politieke agenda

De commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer hield op 9 maart 2023 een debat met staatssecretaris Heijnen. Onderwerp: ‘Actieve mobiliteit: wandelen en fietsen’. Voor het eerst boog de commissie zich over dit onderwerp. Deze keer kwam lopen slechts enkele minuten aan de orde. Maar initiatiefnemer Lisa van Ginneken (D66), zelf fervent wandelaar, zei na afloop dat in toekomstige debatten lopen en wandelen zeker een grotere rol gaat spelen. Kamerbreed wordt nu het belang van te voet gaan erkend. Ook door de staatssecretaris.

Vivianne Heijnen, staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat (VVD): “Lopen maakt integraal deel uit van de Mobiliteitsvisie 2050 die wij als rijk nu in de maak hebben”. 

Dat lopen aan urgentie wint in Haagse kringen, heeft zeker ook te maken met de lobby daarvoor vanuit het Platform Ruimte voor Lopen. Ook gemeenten en provincies dringen via VNG/IPO  aan op volop aandacht voor lopen in het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid.