GOW30: steeds meer steden naar 30 kilometer per uur-wegen in bebouwde kom

In steeds meer steden wordt het de norm: 30 kilometer per uur. Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer ook een motie aan om deze snelheidslimiet als leidend principe binnen de bebouwde kom te gebruiken. Maar hoe doe je dit als lokale of regionale overheid het beste?

Kenniscentrum CROW maakte samen met diverse partijen een hulpmiddel hiervoor. Dit afwegingskader 30 kilometer per uur helpt wegbeheerders te bepalen op welke wegen het wenselijk is om de maximale snelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur. En op welke wegen dit niet veilig genoeg is. Voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid blijven immers veilige 50 kilometer/uur-wegen nodig. Alleen zo blijf je snelle doorstroming houden. 

Adviseurs 30 kilometer per uur 

Ook zijn er gespecialiseerde adviseurs die provincies en gemeenten helpen om GOW30 in de praktijk te brengen. Zo vertelt Milou van Mierlo, consultant duurzame mobiliteit bij advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning over hun team adviseurs. “Van gemeente Wassenaar tot gemeente Paterswolde. En van Amsterdam tot gemeente Venray. Steeds vaker ontvingen we vragen voor advies over GOW30. Voor ons een uitnodiging om expertise bij elkaar te brengen. Want dit vraagstuk raakt vele onderdelen van ons werk: beleid, verkeerskundige netwerkbenadering, bestuurlijk proces, ontwerp, juridisch stedenbouw en gedrag.” 

Lees meer over hoe Royal Hashkoning een doordacht antwoord vanuit verschillende perspectieven kan geven aan provincies en gemeenten.