Gezonde leefomgeving goed voor volksgezondheid

De gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen nemen toe. Wat ook nog eens wordt versterkt door de omgeving waarin mensen wonen: in de ene buurt blijven mensen gezonder dan in andere. Daarom is het belangrijk om werk te maken van een gezonde buurt. Alleen dan krijgt iedereen dezelfde kansen.

“Het is belangrijk dat gezondheid wordt meegenomen in de keuzes voor de fysieke leefomgeving, schrijft de Delftse wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Dienstverlening, Martina Huijsmans. Steeds meer gemeenten zien in hoe ongelooflijk groot de impact van de openbare ruimte op de gezondheid is.

Position Paper VNG

Maar hoe zetten gemeenten deze openbare ruimte in om de gezondheid te verbeteren? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceert er een position paper over. “Gezondheid moet meegewogen worden bij keuzes in de fysieke leefomgeving”, schrijft ze. Dat kan op verschillende manieren: bescherming tegen uitstoot van verkeersgassen, geluidsoverlast en industrie. Maar het is even belangrijk om een omgeving te creëren die uitnodigt om te bewegen. Met ruimte voor lopen en fietsen of een speeltuin. 

Gezonde leefomgeving als ‘satéprikker’ door andere beleidsterreinen

Volgens de VNG loopt gezondheid als een satéprikker door andere gemeentelijke beleidsthema’s; het komt terug in alle portefeuilles. Haar streven is dan ook ‘health in all policies’: gezondheid in alle beleidsdomeinen. We verbeteren de gezondheid via factoren die buiten het gezondheidsstelsel liggen, maar die wel een grote invloed hebben. Denk aan bijvoorbeeld de leefomgeving, maar ook: verkeer, cultuur en armoedebeleid. 

Meer informatie

Wil je meer over de position paper ‘Samenwerken aan een Gezonde Leefomgeving’? Klik en lees.