Ruimte voor verbetering beweegvriendelijkheid Nederland

Sporten, spelen, wandelen en ontspannen: de verwachting is dat de openbare ruimte steeds meer gebruikt zal worden om te bewegen. Maar hoe maken we daar ruimte voor? 

Inzicht in sporten en bewegen in leefomgeving

Het brancherapport ‘Sporten en bewegen in de openbare ruimte’ helpt om hierop een antwoord te geven. Dit brancherapport is uitgebracht door het Mulier Instituut en geeft inzicht in sporten en bewegen in de buitenruimte. De cijfers liegen er niet om. Meer dan 9 op de 10 Nederlanders gebruiken de openbare ruimte om te sporten of recreatief te bewegen. En door vergrijzing, verdichting, overgewicht en bevolkingsgroei zal dat aantal alleen maar toenemen.

Nederland kan nog beweegvriendelijker

Des te belangrijker om de openbare ruimte ook beweegvriendelijk in te richten. Maar daar liggen een aantal verbeterpunten: gemiddeld scoort Nederland 60 van de 100 punten op de Kernindicator Beweegvriendelijker Omgeving (KBO). Vooral op het platteland en in dorpen scoren we laag op de fysieke inrichting van de leefomgeving om sporten en bewegen te stimuleren. 

KBO indicator voor beweegvriendelijkheid

De KBO kijkt naar de aanwezigheid en bereikbaarheid van recreatief groen en water, sportaccommodaties, speelplekken in de openbare ruimte en voorzieningen van algemeen nut. Zo brengt ze de beweegvriendelijkheid in kaart. Meer weten over de KBO? Lees snel het hele Brancherapport ‘Sporten en bewegen in de openbare ruimte’

Het hele artikel vindt u op de website van het Mulier Instituut