Voetgangersconferentie Walk21 Seoel: bijdragen vanuit City Deal Ruimte voor Lopen

Op 26-28 mei jl. vond de internationale voetgangersconferentie Walk21 plaats vanuit Seoel. Het bijzondere dit jaar was dat vanwege corona iedereen het gratis digitaal kon volgen. Met een groot bereik bood dit een mooie kans om de City Deal Ruimte voor Lopen op de kaart te zetten.

In deze City Deal hebben gemeenten, rijksoverheid en maatschappelijke partijen zich gecommitteerd om de komende vier jaar te gaan experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving.

Voetgangersconferentie Walk21

Vanuit het netwerk van de City Deal Ruimte voor Lopen werden de volgende presentaties verzorgd tijdens de voetgangersconferentie Walk21:

  • Wethouder Judith Bokhove (Gemeente Rotterdam, onderdeel van de City Deal), nam een videoboodschap op die getoond werd tijdens de openingsceremonie:
  • José Besselink (planoloog bij gemeente Rotterdam) gaf een sessie ‘Building a walkable city’, over investeringen van grote steden in walkable city. Download haar presentatie.
  • Filip van As (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en coördinator platform Ruimte voor Lopen) gaf een sessie ‘Building Momentum, Measuring impact’, over wat nationale en regionale overheden kunnen doen. Download zijn presentatie.
  • André de Wit (adviseur mobiliteit gemeente Rotterdam) gaf een sessie ‘Community co-creation and health promotion campaigns’, over het stimuleren van lopen door o.a. betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Download zijn presentatie.