Nieuwe brochure Ministerie IenW: Toepassing van de nudge-theorie op lopen

Nudging in relatie tot lopen verkeert nog in de pioniersfase. Het kennisnemen van ervaringen uit andere landen is dus zeer welkom. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten om een recente Australische publicatie over gedragsverandering, specifiek gericht op lopen, in het Nederlands te laten vertalen. Het boekwerkje ‘Toepassing van de nudge-theorie op lopen’ bevat, naast ervaringen en tips, ook een handzame inleiding tot het concept nudging.

Nederland is vooral een fietsland. De aandacht voor lopen is van vrij recente datum. Voor het opbouwen
van onze kennis is het dus nuttig om over de grenzen te kijken. In Australi√ę staat lopen al veel langer in de publieke belangstelling. Maar ook daar is het pionieren geweest.

Toepassing van de nudge-theorie op lopen

In de brochure ‘Toepassing van de nudge-theorie op lopen’ wordt het concept nudging uitgelegd, waarbij vooral wordt ingegaan op de praktische uitwerking hiervan (handvatten) en de toepassing in een gedragsprogramma. Dat laatste heeft plaatsgevonden in vijf gemeenten in de Australische deelstaat Victoria. De belangrijkste bevindingen en tips worden in het laatste hoofdstuk op een rijtje gezet.

Het Ministerie hoopt dat deze studie zijn weg vindt naar gemeenten die in hun loopbeleid willen inzetten op gedragsverandering. Dit zal altijd maatwerk zijn, omdat de lokale context nu eenmaal verschilt. De Nederlandse context is uiteraard anders dan die van de Australische deelstaat Victoria. Maar dat geldt altijd en overal.

Maatwerk is het motto, omdat situaties van gemeente tot gemeente (en zelfs daarbinnen) verschillen. Hopelijk biedt deze brochure veel inspiratie om er lokaal mee aan de slag te gaan.

Download de Nederlandstalige brochure Toepassing van de nudge-theorie op lopen