Online partnerbijeenkomst 16 april

In verband met de corona-beperkingen organiseerden we de partnerbijeenkomst dit keer online via Zoom. Ruim dertig mensen van ongeveer 20 partnerorganisaties waren aanwezig bij het eerste, informatieve deel. Ongeveer de helft ervan bleef digitaal aanwezig om in ‘break-out-groepjes’ mee te denken over de inrichting van ‘communities’ binnen het platform. 

Tijdens het informatieve deel gaven Frank Hart, Filip van As en Emile Oostenbrink een korte inkijk in de ontwikkelingen rondom communicatie (inclusief een quick preview van de nieuwe website), de aanpak van de Agenda Ruimte voor Lopen en de stand van zaken rondom projecten. Deze presentaties kunnen worden opgevraagd via info@ruimtevoorlopen.nl

De algemene reactie op het idee om binnen het platform te gaan werken met communities was overwegend positief. Wel werden er een paar duidelijke voorwaarden bij benoemd om het succesvol te laten zijn:

  • Wees duidelijk wat je verstaat onder ‘community’. Het kunnen (werk)groepen zijn die gezamenlijk aan de slag gaan in projecten en/of kennisplatforms die thema’s verder uitdiepen.
  • Houd de communities flexibel en vraaggestuurd. De ene groep kan wat vaster zijn, de ander meer fluïde.
  • Volg de energie, maak het niet te star.
  • Zorg dat het zichzelf organiseert, rondom behoeften en vraagstukken.
  • Maak inzichtelijk welke personen in het platformnetwerk zitten, met een kort profiel (organisatie, functie, thema’s, werkt nu aan, etc.)
  • Vraagpunt was hoe een fluïde structuur zich verhoudt tot een agenda waarop dingen staan die je gerealiseerd wilt hebben. Dat vergt misschien juist vastere groepen die doorpakken, ook als er even minder energie is.

Met deze waardevolle input gaan de leden van het bureau aan de slag en komen terug met een voorstel hoe de communities verder in te vullen.