Gezocht: Casussen over het herverdelen van de openbare ruimte

CROW zoekt leerzame voorbeelden van decentrale overheden waarbij in het proces, beleid of het ontwerp van wegen (of gebieden), nadrukkelijke afwegingen zijn gemaakt om meer ruimte te creëren voor fiets en voetganger.

Op veel plekken in Nederlandse steden en dorpen is er druk op de openbare ruimte. Met name het autoverkeer (rijdend en parkerend) zorgt voor een groot ruimtebeslag. Om steden en dorpen duurzaam en veilig bereikbaar te houden wordt daarom op veel plekken gewerkt aan het omvormen van ruimte voor auto’s in ruimte voor de actieve vervoerswijzen lopen en fietsen. Maar hoe doe je dat? Het herverdelen van de openbare ruimte gaat namelijk niet altijd zonder problemen. Er kan weerstand zijn van bepaalde stakeholders en ook automobilisten zelf kunnen een transformatie als een achteruitgang ervaren. Daarnaast is een nieuwe inrichting ook niet vanzelfsprekend succesvol.

Niet voor niets is dit een actueel vraagstuk bij veel decentrale overheden en is er ook bij Tour de force en het Platform Ruimte voor Lopen veel aandacht voor dit onderwerp.
CROW wil daarom de decentrale overheden helpen met kennis over de herverdeling van de openbare ruimte ten gunste van actieve mobiliteit, zoals lopen en fietsen.
 
Wij zijn daarom op zoek naar leerzame voorbeelden van decentrale overheden waarbij in het proces, beleid of het ontwerp van wegen (of gebieden), nadrukkelijke afwegingen zijn gemaakt om meer ruimte te creëren voor fiets en voetganger. Daarbij gaat het niet alleen om cases die afgerond zijn, maar zijn ook cases waarover nog volop discussie gaande is en waarvoor nog geen oplossing is gevonden zeer welkom. Dit kunnen zowel cases zijn die voor beide modaliteiten gunstig zijn uitgepakt, als ook cases voor enkel voetgangers of fietsers.
 
Een aantal casussen gaan we vervolgens verder uitdiepen om meer over de achtergrond, het proces en de uitvoering te weten te komen met als doel om te komen tot een aantal lessons learned. Daarnaast zijn we voornemens om een aantal workshops te organiseren om de discussie over de vraag ‘herverdelen van de openbare ruimte, hoe doe je dat een stapje verder te brengen. Benieuwd naar de uitkomsten? Zet 25 juni alvast in je agenda, want dan organiseren we een bijeenkomst om de resultaten de presenteren en te bespreken.

Welke cases zoeken we? 
Graag horen we of u een relatief recente casus (maximaal 5 jaar oud) heeft waarin er in het ontwerp bewust extra ruimte is gemaakt voor fietsers en/of voetgangers. Het kan daarbij dus gaan om straatontwerpen, maar ook ontwerp van andere openbare ruimte. Dit kunnen zowel best practices zijn, als cases waarover nog volop discussie gaande is en waarvoor nog geen oplossing is gevonden.
Daarbij ontvangen we ook graag de gegevens van een contactpersoon binnen de organisatie met wie we verder contact kunnen opnemen. Het liefst gaat het hierbij om de projectleider van de transformatie.

In het bijzonder zijn wij nog op zoek naar cases in kleine tot middelgrote gemeenten en cases rond scholen. Heeft er een interessante herinrichting plaatsgevonden in uw gemeente, of heeft u een nieuw ontwerp klaarliggen, dan nodigen wij u uit om uw case in te dienen.
U kunt uw project aanmelden via dit formulier.