Goed nieuws over ‘lopen’

We posten hier allerlei nieuws rondom het Platform Ruimte voor Lopen dragen bij aan de drie kerndoelen van het platform door het uitvoeren van concrete projecten. Ze doen dit door op te treden als trekker of als deelnemer.

Ook project-updates

Ook project-updates en zitten er nog de nodige projecten in de pijplijn. Beschrijvingen van de lopende of binnenkort op te starten projecten komen binnenkort op deze pagina zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.