Verleiden om te lopen

Gezond Natuur Wandelen

Naar buiten en in beweging

Regelmatig bewegen in de natuur draagt bij aan de gezondheid en het wel-bevinden van mensen. Zelfs als die natuur bestaat uit een stadspark, een tuin of een groene singel. Maar hoe krijg je mensen – en met name stedelingen – naar buiten en in beweging? Met Gezond Natuur Wandelen!

Stap naar buiten

Ronald van Zon introduceerde, samen met Jan Kuiper en Piet Veel, ‘Gezond Natuur Wandelen’ in Nederland. Van Zon: “In Engeland is Walking for Health een enorm succes. In 2014 hebben we dit idee geïntroduceerd in Nederland: wekelijkse wandelingen voor mensen die graag meer willen gaan bewegen en wel een zetje kunnen gebruiken. Maar natuurlijk is iedereen welkom.”

Van Zon heeft weloverwogen gekozen voor wandelen als beweegvorm. “Eenvoudiger kan niet. Je trekt je schoenen aan en stapt de deur uit. Toch blijft die stap naar buiten voor veel mensen lastig. Zeker ouderen gaan liever niet alleen wandelen in een park of natuurgebied. Ons wandelaanbod helpt dan om die stap naar buiten toch te maken.”

Meer dan honderd wandelgroepen

Gezond Natuur Wandelen heeft een eenvoudige formule. “Onze wandelgroepen starten elke week op een vaste tijd en vanaf een vaste plek”, vertelt Van Zon. “Mensen hoeven zich niet aan te melden, deelname is gratis. De wandelingen duren een uur, in een rustig tempo zodat iedereen makkelijk mee kan doen. Vrijwilligers begeleiden de wandelingen en vertellen onderweg iets over de natuur. Na afloop drinken degenen die dat willen samen koffie.” Deze formule slaat aan: inmiddels zijn er al ruim honderd wandelgroepen in zeven provincies en meer dan zestig gemeenten.

Zorgvuldige aanpak

Wat is het geheim achter dit succes? Van Zon: “Dat is allereerst onze zorgvuldige aanpak. Bij het opzetten van nieuwe wandelgroepen betrekken we altijd lokale partijen uit de wereld van gezondheidszorg, welzijn, ouderenwerk, natuur en wandelsport. We zorgen dus dat het een lokaal en breed gedragen initiatief wordt. Met deze partijen werven we vrijwilligers om de wandelingen te begeleiden. Die vrijwilligers bieden we een korte EHBO-
cursus, een wandeltrainerscursus en een natuurbelevingscursus aan.”

Eenvoudiger kan het niet. Je trekt je schoenen aan en stapt de deur uit.

Ook de startlocaties worden met zorg gekozen. Van Zon: “We wandelen bij voorkeur vanuit een wijkcentrum of buurthuis. Die plekken zijn al bekend bij onze doelgroep, mensen lopen er makkelijk binnen en onze wandelaars kunnen na afloop gezellig en betaalbaar koffie drinken.”

Echte vriendengroepen

De vrijwillige begeleiders dragen de wandelingen. Elke wandelgroep heeft een team van meerdere begeleiders. Zij staan bij toerbeurt klaar bij het startpunt, geven de route aan en vertellen onderweg kort wat over de natuur. “De deelnemers waarderen dat enorm”, is de ervaring van Van Zon. “Ze komen op plekjes waar ze nog nooit eerder zijn geweest en horen en zien nieuwe dingen. Zo halen we mensen even uit hun dagelijkse zorgen. Een ander effect is dat de wandelaars nieuwe mensen leren kennen. We zien allerlei contacten en initiatieven ontstaan: mensen maken onderling wandelafspraken of gaan samen eten. Het worden echte vriendengroepen.”

In elke gemeente

Gezond Natuur Wandelen is zeer succesvol. De ambitie is om het concept in alle gemeenten in Nederland te introduceren, zodat een landelijk dekkend netwerk van wandelgroepen ontstaat.

Meer informatie

City Deal logo