Stimuleren deelname en uitbreiden routes FitStap en Gezond Natuur Wandelen

FitStap en Gezond Natuur Wandelen zijn twee elkaar versterkende programma’s die achtereenvolgens worden aangeboden: eerst 12 weken FitStap, gevolgd door 40 weken Gezond Natuur Wandelen. We bundelen de krachten om de leefstijl van minder actieve volwassenen duurzaam en positief te veranderen. We maken dankbaar gebruik van de meest laagdrempelige en gezondheidsbevorderende sport: wandelen. 

FitStap

De kern van FitStap bestaat uit wekelijks een begeleide wandeltraining van 60 minuten met na afloop een groepsgesprek van 30 minuten. Daarnaast plannen de deelnemers iedere week twee zelfstandige wandeltrainingen in van ook elk een uur. Zij worden daarbij ondersteund door een speciaal ontwikkelde app. 

Na afloop bewegen deelnemers gezonder volgens de Beweegrichtlijnen en zijn zij beter in staat hun gedragsverandering zelf te sturen dan bij aanvang. Daardoor hebben zij na afloop een betere conditie en ervaren zij een betere gezondheid dan bij aanvang.

Onze formule maken we in overleg met de gemeente op maat. Door een groot netwerk van betrokken professionals kunnen wij ons programma overal lokaal implementeren. Na 12 maanden zijn er zelfstandige en intrinsiek gemotiveerde groepen die gezamenlijk werken aan hun gezondheid.

Trekker

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)

Betrokken partners

Gemeenten
Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Stichting Gezond Natuur Wandelen (GNW)
Wandelnet

Kerndoel

Lopen heeft een positief imago en wordt gestimuleerd

Subdoel

Burgers worden verleid om te lopen

Status