Pilot Terugwinnen Ruimte voor Lopen

Binnen het project wordt een pilot-onderzoek georganiseerd en uitgevoerd in een (beperkt) aantal gemeenten door:

  • gezamenlijk schouwen van een aantal belangrijke looproutes
  • bepalen en aanspreken van probleemveroorzakers
  • aangeven van mogelijke oplossingsrichtingen

BEOOGDE PARTNERS

  • MENSenSTRAAT
  • Pilotgemeenten

Trekker

MENSenSTRAAT

Kerndoel

De omgeving biedt gelegenheid om veilig te lopen en nodigt uit om te lopen

Subdoel

Loopinfra is toegankelijk, obstakelvrij, veilig en uitnodigend

Status