Meten, waarderen en publiceren van de beloopbaarheid van wijken en buurten: Walkability

Het doel van het project is via een gebruiksvriendelijke tool inzicht te geven in de beloopbaarheid van wijken en buurten in zijn algemeenheid, maar ook voor speciale doelgroepen. De tool wordt in een pilot ontwikkeld in een aantal (wijken/buurten van) gemeenten en vervolgens landelijk uitgerold.

BEOOGDE PARTNERS

  • CROW
  • Ministerie van I&W
  • Wandelnet
  • ANWB
  • Provincies en gemeenten

Indieners

Wageningen Universiteit & Research

Doelstelling

Lopen is vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer

Actiespoor

De beloopbaarheid van Nederland is inzichtelijk

Status