FitStap met Gezond Natuur Wandelen

Na afloop van FitStap bewegen deelnemers gezonder volgens de Beweegrichtlijnen en zijn zij beter in staat hun gedragsverandering zelf te sturen dan bij aanvang. Daardoor hebben zij na afloop een betere conditie en ervaren zij een betere gezondheid dan bij aanvang. De kern van FitStap bestaat uit wekelijks een begeleide wandeltraining van 60 minuten met na afloop een groepsgesprek van 30 minuten en twee zelfstandige wandeltrainingen van elk ook 60 minuten middels een speciaal ontwikkelde app.

BEOOGDE PARTNERS

  • Provinciale Sportraden
  • Gemeentelijke Sportraden
  • Wandelcentra
  • FitStap-coaches

Trekker

Koninklijke Wandel Bond Nederland
Stichting Gezond Natuur Wandelen

Kerndoel

Lopen heeft een positief imago en wordt gestimuleerd.

Subdoel

Burgers worden verleid om te lopen

Status