Wandelnet

Maatschappelijke organisatie

Thema’s

  • Duurzame mobiliteit
  • Gezonde leefstijl
  • Leefbare omgeving

Site

www.wandelnet.nl

Projecten

  • Uitrol en doorontwikkeling Stad te Voet (indiener, trekker)
  • Ontwerpwedstrijd of ‘Hackathon’ slechten van barrières (indiener)