GNMI

Lopen is een essentieel onderdeel van de mobiliteitsketen en is duurzaam, gezond en goed voor de leefbaarheid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor lokaal mobiliteitsbeleid en wegbeheer. GNMI kan als gemeentelijk netwerk vraagstukken die spelen bij Ruimte voor Lopen agenderen in landelijke werkgroepen van beleidsadviseurs mobiliteit.

Door aangesloten te zijn bij Ruimte voor Lopen verwacht GNMI verbinding met andere gemeentelijke mobiliteitsthema’s als verkeersveiligheid, parkeren, openbaar vervoer waardoor lopen betere plaats krijgt, maar ook andersom koppelingen. Relatie met de dossierhouders bij gemeenten en andere partijen. GNMI kan ook de schakel vormen naar de VNG.

Soort organisatie

Semi-overheid

Contact

Arthur ter Weeme
Directeur
e-mail   |   website