City Deal Ruimte voor Lopen

Op 14 december 2020 is de City Deal Ruimte voor Lopen officieel van start gegaan. Met dit samenwerkingsverband committeren gemeenten, rijksoverheid en maatschappelijke partijen zich om in totaal 4 jaar te experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. Met de inzet op drie centrale werklijnen wordt innovatie op stedelijk loopbeleid versterkt, versneld en vervolgens verspreid.

Werklijn 1: De ideale voetgangersstad: inrichtingsprincipes, routestructuren en hoe maak je ruimte voor lopen

Werklijn 2: Samen oplopen, organiseren van integraliteit

Werklijn 3: Verleiden om te lopen

Soort organisatie

Semi-overheid

Contact

City Deal Ruimte voor Lopen
Organisatie
e-mail   |   website