Looproutes: handleiding, checklist, quick scan, beeldmeetlatten

Bron: CROW

Deze handleiding en een drietal tools is bedoeld voor mensen die zich vanuit verschillende disciplines en op verschillende niveaus bezighouden met de kwaliteit van looproutes.

In deze handleiding vindt u:

  • De reden(en) waarom goede looproutes zo belangrijk zijn;
  • Een beschrijving van de verschillende gebruikers en zijn of haar behoeften;
  • Een overzicht van de belangrijkste kenmerken van goede looproutes;
  • Inzicht in het proces dat doorlopen wordt om daadwerkelijk goede looproutes te realiseren en op orde te houden;
  • Een stappenplan looproutes: van globaal idee over de kwaliteit van looproutes naar de toepassing van de juiste tool voor de desbetreffende opgave.

Afhankelijk van wat uw opgave is, kunt u een van drie ontwikkelde tools gebruiken:

  • Checklist: informatie over eigenschappen van goede looproutes met verwijzing naar ‘richtlijnen en aanbevelingen’. Hierin staan minimumeisen om aan een basisniveau te voldoen en aanbevelingen om waar wenselijk te komen tot een plusniveau. 
  • Quick scan: om snel een indruk krijgen van een bestaande situatie.
  • Beeldmeetlatten: om een meer gedetailleerde analyse te doen van een bestaande situatie. U krijgt inzicht in de kwaliteit van de huidige situatie en het wordt duidelijk waar verbetering wenselijk of zelfs noodzakelijk is.