Barrièrewerking van lijninfrastructuur

Bron: CROW

Deze publicatie gaat over barrières van lijninfrastructuur voor langzaam verkeer. U leest meer over de mate van barrièrewerking en de mogelijkheden om barrièrewerking te voorkomen, te verminderen of weg te nemen. De publicatie richt zich hoofdzakelijk op de grootschalige lijninfrastructuur: wegen, spoorwegen en waterwegen.

https://www.crow.nl/publicaties/barri_rewerking-van-lijninfrastructuur