DEF Afhankelijkheid van anderen

omgeving

Als mensen afhankelijk zijn van anderen om te lopen, is dat een praktische drempel. Iemand kan het voornemen hebben om te lopen, maar vanwege een extra stap – namelijk regelen dat er iemand mee gaat – kan er van daadwerkelijk lopen niks komen. 

Deze gedragsbepaler is te beïnvloeden via de volgende techniek(en). Klik op een techniek voor een beschrijving en om te zien of er een praktijkvoorbeeld beschikbaar is waarin deze techniek – mogelijk voor een andere doelgroep – is toegepast.


Beïnvloedingstechniek

Omgeving aantrekkelijk maken

Mensen lopen liever in een aantrekkelijke omgeving; denk aan weinig verkeer, veel groen, een prettig looppad, weinig zwerfvuil.